Bugün - 10 Nisan 2020 Cuma
Foto Galeri
Video Galeri
Künyemiz
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.finikeakdeniz.com.tr Logo
FİNİKE
FİNİKE SPOR
DEMRE
KUMLUCA
ANTALYA
GÜNCEL
-
Antalya 18°°C
Haber Detayları

ADD FİNİKE ŞUBESİ'NDEN 18 MART AÇIKLAMASI

Atatürkçü Düşünce Derneği Finike Şubesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı

FİNİKE Haberi - 19 Mart 2019 Salı - 16:54
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...

ADD Finike Şube Başkanı Atilla Öztürk yaptığı Basın açıklamasında,“ÇA­NAK­KA­LE’DE MUS­TA­FA KEMAL PAŞA OL­MA­SAY­DI TÜRK MİLLETİ OL­MAZ­DI!” dedi.

28 Mart 1914’de baş­la­yan 1. Dünya Sa­va­şı devam eder­ken; 18 Mart 1915 günü dev bir İngi­liz-Fran­sız do­nan­ma­sı Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zın­dan gir­miş­ti. Sofya’da as­ke­ri ateşe olan Mus­ta­fa Kemal Paşa “Ar­ka­daş­la­rım mu­ha­re­be cep­he­le­rin­de, ateş hat­la­rın­da bu­lu­nur­ken ben Sofya’da as­ke­ri ate­şe­lik ya­pa­mam” di­yecek ve Ça­nak­ka­le’ye ge­çe­cek­ti.
Türk Mil­le­ti ta­ri­hi­nin en şanlı za­fe­ri­ni ya­zı­yor­du. Yüz­bin­ler­ce Meh­met­çi­ği­miz şehit olmuş, yüz­bin­ler­ce ga­zi­miz, büyük ko­mu­tan Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK ile bir­lik­te tek yürek ol­muş­tu!
Ba­ba­lar oğul­la­rıy­la, öğ­ret­men­ler öğ­ren­ci­le­riy­le, ana­lar ev­lat­la­rıy­la omuz omuza em­per­ya­liz­me karşı 
sa­va­şı­yor­du! 
Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, Kur­tu­luş’tan Ku­ru­lu­şa giden yolun ba­şıy­dı, em­per­ya­liz­me atı­lan ilk to­kat­tı!..
Eği­til­miş - Do­na­tıl­mış An­zak­lar, Fran­sız­lar, İngi­liz­ler gelip ye­ni­lip git­miş­ler­di. Yine ge­le­cek­ler ve yine ye­ni­lip gi­de­cek­ler­di… 
Eğer Ça­nak­ka­le’de Mus­ta­fa Kemal Paşa em­per­ya­liz­me DUR de­me­sey­di bugün ATA­TÜRK’e ah­lak­sız­ca sal­dı­ran­lar dahil hiç kimse ol­ma­ya­cak­tı! 
O gün­ler­den bu­gü­ne va­ta­nı­mı­zın bü­tün­lü­ğü, Mil­le­ti­mi­zin bir­li­ği için hep şehit ver­dik ne yazık ki ver­me­ye de devam edi­yo­ruz… Em­per­ya­lizm yüz yıl­dır Tür­ki­ye’yi pa­ram­par­ça etmek için elin­den ge­le­ni ya­pı­yor ve hep “ size yeni bir ana­ya­sa “ lazım diyor! 1915’ler­den gü­nü­mü­ze kadar em­per­ya­lizm ül­ke­mi­zi başta Ça­nak­ka­le ve İstan­bul Bo­ğaz­la­rı olmak üzere şehir dev­let­çik­le­ri­ne böl­mek is­ti­yor. Dün Wil­son il­ke­le­ri ve SEVR adın­da or­ta­ya atı­lan proje bugün BOP adın­da kar­şı­mı­za çı­kı­yor!
Af­ri­ka’nın ku­ze­yi ve Or­ta­do­ğu yerle bir edil­di. Kom­şu­muz Irak par­ça­lan­dı, Su­ri­ye par­ça­lan­dı! Artık Su­ri­ye bil­di­ği­miz Su­ri­ye değil Irak bil­di­ği­miz Irak değil. He­def­te İran ve Tür­ki­ye var! Tür­ki­ye’yi 32 par­ça­ya ayır­ma plan­la­rı var! 
Böyle bir dö­nem­de en üzücü olan da Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK’ün Ça­nak­ka­le’de yok sa­yıl­ma­ya unut­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı­dır. Tüm dün­ya­nın tak­dir et­ti­ği lider kabul et­ti­ği ATA­TÜRK’e düş­man­lık­tan medet uman­lar hiç unut­ma­sın­lar ki Türk Mil­le­ti buna göz yum­ma­ya­cak­tır.
18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’mizin yıl­dö­nü­mün­de, tüm şe­hit­le­ri­mi­zi say­gıy­la ana­lım. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’ni ve Türk Mil­le­ti’ni par­ça­la­ya­cak olan yeni SEVR’lere HAYIR di­ye­lim. Bunu ba­şa­ra­cak güç ve yol eli­miz­de­dir, umut­suz de­ği­liz! 
Tüm bun­la­rın ışı­ğın­da: Yak­la­şan 31 Mart 2019 yerel se­çim­le­ri­ne gün­ler kala gö­rü­len o ki Türk Mil­le­ti; ay­rış­tı­ran değil bir­leş­ti­ren, ku­tup­laş­tı­ran değil ku­cak­laş­tı­ran dev­let adam­la­rı­nı ve yerel yö­ne­tim an­la­yış­la­rı­nı gör­mek is­te­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır. 
Ça­nak­ka­le’de ol­du­ğu gibi uya­nış çok ya­kın­dır…
Ve uya­nı­şa yine: Se­la­nik’te, Ça­nak­ka­le’de, Sam­sun’da, An­ka­ra’da ve her gün ye­ni­den doğan ve “Türk Cum­hu­ri­ye­ti’ni kuran Tür­ki­ye hal­kı­na Türk Mil­le­ti denir.” an­la­yı­şıy­la Türk Mil­le­ti’ni bir­leş­ti­ren büyük önder ATA­TÜRK yol gös­te­re­cek­tir…

 
Anahtar Kelimeler:Atatürkçü, Düşünce, Derneği, Finike, Şubesi, 18, Mart, Çanakkale, Zaferi, yazılı,
Kaynak / Editör: FA - Mahir ÇevirenOkunma Sayısı: 496
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer FİNİKE Haberleri
ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI GÖREVE BAŞLADI
DUBLE YOL YAPILIRSA FİNİKE PORTAKALI FOTOĞRAFTA KALIR
Fİ­Nİ­KE 1’İNCİ DE­RE­CE­DE DEP­REM BÖL­GE­Sİ

Fİ­Nİ­KE 1’İNCİ DE­RE­CE­DE DEP­REM BÖL­GE­Sİ
FİNİKE'DE TİYATROYA YOĞUN İLGİ
BAŞKAN GEYİKÇİ, ÇİFTÇİ İLE BERABER DON NÖBETİ TUTTU...
FEN LİSESİ NEDEN YAPILAMADIĞI SORUSU
ÇOCUK TİYATROSU İLGİYLE İZLENDİ
Diğer Başlıklar

FİNİKE DEVLET HASTANESİNDE İLK!
ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI GÖREVE BAŞLADI
DUBLE YOL YAPILIRSA FİNİKE PORTAKALI FOTOĞRAFTA KALIR
Fİ­Nİ­KE 1’İNCİ DE­RE­CE­DE DEP­REM BÖL­GE­Sİ
FİNİKE'DE TİYATROYA YOĞUN İLGİ
BAŞKAN GEYİKÇİ, ÇİFTÇİ İLE BERABER DON NÖBETİ TUTTU...
FEN LİSESİ NEDEN YAPILAMADIĞI SORUSU
ÇOCUK TİYATROSU İLGİYLE İZLENDİ
FİNİKE SON BEŞ YILDA EN ÇOK YATIRIM ALAN İLÇE
İhale İlanları

Yazarlar 
Hava Durumu ( Antalya )
Bugün
13°°C - 18°°C
Cumartesi
12°°C - 21°°C
Pazar
12°°C - 24°°C
Pazartesi
13°°C - 23°°C
Namaz Vakitleri ( Antalya )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı

10 Nisan 2020 Cuma
Tarihte Bugün
1920 - Kurtuluş savaşının önde gelen simaları hakkında ölüm cezasının bulunduğu fetvanın yayını.
1845 - Emniyet te?kilat?'n?n kurulu?u.
1712 - ?air Nabi'nin vefat?.
2006 - F?rt?na
Günün Sözü
İnsan ebed için yaratılmıştır
(Bediüzzaman Said Nursi)
Arşiv Arama
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,61ms